Tomēr profesors bija arī pietiekami prasīgs. Piemēram, kad prakses nobeigumā kāds mēģināja iesniegt nekvalitatīvu herbāriju, tas tika atdots atpakaļ ar vārdiem: „Сено мы не принимаем!” (tulk. – sienu mēs nepieņemam).