Domu doze

Domu doze

Sākumlapa

Meklēt

Jaunumi

BSA

Latvijas Valsts Bioloģijas olimpiāde

Uzskates materiāli

Noderīgas grāmatas

Pieredzes apmaiņa

BSA fotoalbums

Latvijas Dabas fotoalbums

Noderīgas norādes

Atļautās HTML komandas


Šo lappušu īpašnieks neatbild par tekstu, kas sarakstīts, izmantojot šo programmu
Atļautās HTML komandas
Komandas:

 <b>Trekni burti</b>

 <big>Lielāki burti</big>

 <br>
Pāreja uz jaunu rindu


 <cite>Citāts vai vārds citā valodā</cite>

 <h3>

Virsraksts

</h3>

 <h4>

Apakšvirsraksts

</h4>

 <hr>
atdaloša līnija

 <i>Slīpi burti</i>

 <li>
 • Saraksta ieraksts. Lietojams starp <ul>..</ul> vai <ol>..</ol>


 •  <ol>
  1. <li>Numurēts saraksts</li>
  2. <li>Saraksta rindiņas veido ar '<li>'
  3. </li>
  </ol>

   <p>

  Jauna rindkopa

  </p>

   <pre>
      _
  ('v')
  (,_,)
  TEKSTA EKRĀNA IZKĀRTOJUMS
  |/
  </pre>

   <s>Pārsvītroti burti</s>

   <small>Mazāki burti</small>

   <sub>Indeksi</sub>

   <sup>Pakāpes</sup>

   <tt>Vienāda platuma burti</tt>

   <u>Pasvītroti burti</u>

   <ul>
  • <li>Nenumurēts saraksts</li>
  • <li>Saraksta rindiņas veido ar '<li>'
  • </li>
  </ul>
  Šajā sarakstā neesošās komandas tiks dzēstas.

  Vairāki simboli tiek izmantoti kā komandsimboli, tādēļ, ja gribi tos izmantot kā simbolus, tekstā tie jāaizvieto ar simbolu virknēm:

  
  1. - simbols, kā tas ir redzams uz ekrāna
  2. - simbola pieraksts tekstā
  3. - simbola paskaidrojums
  +-+--------+--------------------------------+
  |1| 2.   | 3.               |
  +-+--------+--------------------------------+
  | |&nbsp; | nedalāmā atstarpe
  ||&mdash; | gara svītra
  |>|&gt;  | lielāks par
  |&|&amp;  | „un” zīme
  |<|&lt;  | mazāks par
  ||&ndash; | domu zīme
  +-+--------+--------------------------------+
  

  Pieļaujama vēl citu zemāk minēto komandu lietošana, bet tās tiks aizstātas ar līdzvērtīgām komandām no blakus ailes:

   <code>Vienāda platuma burti</code>

   <del>Pārsvītroti burti</del>

   <em>Slīpi burti</em>

   <h1>

  Virsraksts

  </h1>

   <h2>

  Apakšvirsraksts

  </h2>

   <kbd>Vienāda platuma burti</kbd>

   <strike>Pārsvītroti burti</strike>

   <strong>Trekni burti</strong>

  Tekstā iespējams izmantot arī smaiduļus. Tie būs redzami kā attēli:

   =) :-)   :)   =)   =]   :D
   8) 8-)
   ;) ;-)   ;)
   =8–O =8-O   8-O
   8o :-o   :o   8-o
   :p :P   =P   :-P   :p   =p   :-p
   :( :-(   :(   :-\   :-/
   :l :l   :-l   8-l   8-\\

  Lai arī nav atļauts lietot komandu <a href=..>, teksta ietvaros programma cenšas atpazīt pilnus URL un izveidot tos kā norādes, piemēram, http://latvijas.daba.lv/

  URL – Universal Resource Locator – tīmekļa dokumenta (fails, vaicājums utt.) adrese (protokols://[lietotājs[:parole]\@]serveris[:ports]/[direktorija/[../[fails[#iezīme|?parametri]]]]).
  © BSA 8.01.00.beta
  Juridiskā adrese:
   Kronvalda bulv. 4,
   Rīga, LU Bioloģijas fakultāte.

  Materiālus mājas lapai iesūtīt Marutai Kusiņai
  Kr. Valdemāra ielā 6,6. stāvs pa kreisi, dabaszinātņu redakcija (Rīga) vai elektroniski:
  dabaszinibas@zvaigzne.lv

  Domu doze (atsauksmju grāmata)

  Paldies par atsaucību!