Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Guest Book
2011. gada November


Vieta jautājumiem un ieteikumiem par fakultāti un mācību procesu fakultātē,
kā arī par Latvijas Valsts Bioloģijas olimpiādi.
Uz jautājumiem, kas NAV saistītī ar augšminēto, šeit neviens neatbildēs
un tie tiks izdzēsti!


The owner of this web server is not responsible for any kind of a text published with this script
Labdien! Gribēju uzzināt, kur Latvijā ir iespējams strādāt pēc LU BF beigšanas, ja diploms ir saņemts augu fizioloģijas nozarē. Man ļoti patīk augu fizioloģija un es gribētu ar to nodarboties, bet diemžēl neredzu darba perspektīvas šajā jomā. Piemēram, ar bioķīmiju un molekulāro ģenētiku viss ir saprotami – absolvents var strādāt laboratorijā; ar ekoloģijas katedru arī viss ir saprotami – absolvents var strādāt Vides pārvaldēs, vai vides nodaļās, kuras ir katrā pašvaldībā. Bet kā ar augu fizioloģiju? Varbūt kāds var piedāvāt informāciju sakarā ar šo tēmu...
28, 2011, 14:24Ingus
* Answers and Comments ->

Pirmkārt, specializējoties un izstrādājot darbu kādā katedrā, diploms netiek saņemts šajā nozarē. Ja runa ir par maģistra grādu, tad tas ir "dabaszinātņu maģistrs bioloģijā". Tātad, no formālā viedokļ, var strādāt visur, kur vien vajadzīgs speciālists bioloģijā. Vēl jo vairāk tāpēc, ka esošā bioloģijas programma nodrošina vispusīgas zināšanas un prasmes salīdzinoši visās bioloģijas apakšnozarēs.
Otrkārt, ja nu ir vēlēšanās iegūt pamatīgākas zināšanas un prasmes tieši augu fizioloģijā, tad tās ir gan laboratorijas, gan lauka darba līmenī, jo strādājam gan kontrolētos apstākļos, gan ar savvaļas augiem dabiskajos biotopos. Pēc beigšanas cilvēks ar šādām zināšanām var strādāt gan pētniecības institūcijā, gan botāniskajā dārzā, gan augu aizsardzības sistēmā, gan arī citur, kur vajadzīgas padziļinātas zināšanas par augiem.
Bez tam, ļoti daudzi savu studiju pētniecības darbu augu fizioloģijā veic starp apakšnozarēm, pētot augu-mikroorganismu, augu-posmkāju u.c. mijiedarbības, iegūstot vēl plašākas zināšanas.
29, 2011, 8:40Ģederts
Kādi ir uzņemšanas noteikumi bioloģijas fakultātē? Kādiem CE jābūt? Kādām sekmēm jābūt attiecīgajos priekšmetos?
14, 2011, 13:51Artūrs
* Answers and Comments ->

See also:
Another message ( 13, 2011, 23:49)
15, 2011, 10:59Zirneklītis
Labdien. Es plānoju uzrakstīt maģistra darbu par tēmu „Fotosintētiskā aparāta stāvoklis pilsētā un ārpus pilsētas augošiem bērziem” (būs analizētas fotosintētisko pigmentu daudzums, savstarpējas attiecības un to veidošanas dinamika atkarībā no augšanas vietas). Kura no BF maģistrantūras katedrām man labāk iestaties – Botānikas un ekoloģijas katedrā, vai Augu fizioloģijas katedrā? Gribētos izvēlēt Augu fizioloģijas katedru, bet neesmu pārliecināta, ka izvēlēta maģistra darba tēma atbilst šai katedrai...
11, 2011, 15:28Daiga M.
* Answers and Comments ->

Labdien, Daiga M.!
Mēs Augu fizioloģijas katedrā stādājam par līdzīgām tēmām. Varam arī mērīt fotosintēzes efektivitāti raksturojošus parametrus nedestruktīvā veidā. Bet, lai varētu labak saprast, kas un kā, vislabāk atnāciet aprunāties uz Augu fizioloģijas katedru!
Iepriekš gan labāk sazināties uz gederts.ievins@lu.lv
11, 2011, 20:07Ģederts
Ļoti ilgi meklēju informāciju un nekā nevaru atrast. Tāpēc arī izlemju uzdot šo jautājumu speciālistiem biologiem. Vai tā ir patiesība, ka hlorofilu koncentrācija priežu skujās mainās atkarībā no sezonas? Ja tas tiešam tā ir, tad kāds (kādās robežās) parasti ir a un b hlorofilu daudzums skujās no priedei, kura aug ekoloģiski tīrā teritorijā (mērvienība: hlorofilu a un b summas daudzums (mg) uz 1 g SVAIGO (ne izžāvēto!) skuju) ziemā un, piemēram, vasarā? Liels paldies
9, 2011, 11:35Andris
* Answers and Comments ->

To jau parasti neviens no galvas nezin, ja nav tādas analīzes veicis. To visu var sameklēt zinātniskajā literatūrā caur Google un Scholar Google. Atradu Jums vienu avotu par tēmu:
http://epsilon.slu.se/studia/SFS100.pdf
11, 2011, 20:19Ģederts

Liels paldies! Aplūkojot ieteikto avotu, saņēmu izsmeļošu informāciju uz savu jautājumu.
12, 2011, 15:04Andris
Labdien!
Pēc bioloģijas bakalaura grāda iegūšanas var tālāk stāties uzturzinātnes maģistrā, vai ne? Taču kādas perspektīvas šobrīd ir šiem speciālistiem? Un kur reāli ar to izglītību var strādāt? Paldies!
8, 2011, 2:02Laura
Answers and Comments ->
Sākumlapa LU LUIS Dabas dati

8.01.00.beta
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
8.01.00.beta pēdējās izmaiņas: