Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Datorklase


Izmantošanas noteikumi

 1. Piekļūšana DK
  1. DK ir paredzēta LU Bioloģijas fakultātes darbinieku un studentu vajadzībām un galvenokārt tiek izmantota studentu apmācībai.
  2. Piekļūšana datoriem iespējama tikai pēc DK lietotāja reģistrēšanas;
 2. DK lietotāja reģistrācija
  1. Pirms reģistrācijas lietotājam jāiepazīstas ar DK izmantošanas noteikumiem.
  2. Lietotāju reģistrē DK tīkla administrators, piešķirot identifikatoru (ID) un dokumentējot reģistrācijas žurnālā.
  3. Lietotājam tiek izveidota direktorija uz DK servera.
  4. DK izmantošanas noteikumu neievērošanas gadījumā, lietotājam tiek atņemts ID un liegta pieeja datoriem.
  5. Lietotāja ID likvidē DK tīkla administrators, to dokumentējot reģistrācijas žurnālā.
  6. Tīkla administratoram mutiski jāpaskaidro pieļuves aizlieguma iemesli.
  7. Lai atjaunotu pieeju datoriem, lietotājam jāraksta iesniegums tīkla administratoram. Iesniegumā ir jābūt iekļautam paskaidrojumam par rīcību, kas novedusi pie konta slēgšanas, kā arī apstiprinājums, ka par jaunu ir iepazinies ar datorklases lietošanas noteikumiem un apņemas tos turpmāk ievērot.
 3. Vispārīgie noteikumi
  1. Virsdrēbes jānovieto atbilstoši šim nolūkam paredzētās vietās.
  2. DK telpās aizliegts dzert, ēst un smēķēt.
  3. Aizliegts trokšņot un traucēt citiem darbu.
  4. Datorklases uzkopes laikā, lietotājiem jāatbrīvo telpa.
  5. Aizliegts meklēt un apskatīt citus aizskarošu informāciju.
  6. Aizliegts nodarboties ar komercdarbību.
  7. Aizliegts bojāt tehniku un pārējo inventāru.
  8. Aizliegts izmantot bez atļaujas vai bojāt citu lietotāju failus.
  9. Lietotājam pilnā mēra (ieskaitot bojājumu novēršanas darba apmaksa) jāsedz zaudējumi, kas radušies neatļautas darbības rezultātā.
 4. DK datoru izmantošanas laiks
  1. DK izmantošanu nosaka katram datoram iepriekš sastādīts noslodzes saraksts.
  2. Noslodzes sarakstu izveido ņemot vērā:
   • nodarbību sarakstu;
   • DK darba laiku (to nosaka DK atbildīgie darbinieki)
   • Iepriekšēju individuālu pierakstīšanos pie datora, kas nedrīkst pārsniegt divas akadēmiskās stundas dienā un sešas nedēļā.
  3. Iepriekš pierakstīšanos drīkst veikt ne ātrāk, kā divas nedēļas uz priekšu.
  4. Individuālā darba laika izmaiņas.
   • Ja noslodzes sarakstā ir brīva vieta vai dators nav aizņemts 10 minūtes pēc pierakstīšanās laika sākuma, lietotājs var strādāt iepriekš nepierakstījies (tas neietekmē individuālās pierakstīšanās laika limitus).
   • Ja darba laiks pārsniedzis divas akadēmiskās stundas, tas jāpārtrauc arī tad, ja atnācis iepriekš nepierakstījies lietotājs.
   • Jebkurš darbs var tikt pārtraukts, ja lietotājs pārkāpj DK izmantošanas noteikumus.
  5. Datoru izmantošanu konfliktu gadījumā nosaka DK atbildīgais darbinieks, ievērojot sekojošu prioritāšu secību:
   1. plānotās nodarbības;
   2. iepriekš pierakstījušies lietotāji (pierakstīšanās laika ietvaros), kuri izstrādā savus maģistra, bakalaura vai kursa darbus;
   3. lietotāji, kuri šajā dienā nav strādājuši un kuriem jāstrādā pie saviem maģistra, bakalaura vai kursa darbiem;
   4. iepriekš pierakstījušies lietotāji (pierakstīšanās laika ietvaros), kuri dara ko citu nekā minēts punktā b ;
   5. lietotāji, kuri šajā dienā nav strādājuši un kuri dara ko citu nekā minēts punktā c .
 5. Datoru izmantošana
  1. Bez DK atbildīgā darbinieka atļaujas lietotājs drīkst izmantot failu glabāšanai tikai viņam atvēlētajās direktorijās.
   • C:\WinNT\Profiles\lietotaajs
   • \\Vilks\Kaste\lietotaajs
   • C:\TEMP
   , kur lietotājs ir katra lietotāja ID;
  2. Beidzot darbu lietotājam jārūpejas, lai:
   • Lietotāja direktorija uz C: diska nepārsniegtu 20 Mb;
   • Lietotāja direktorija uz Vilka diska „kaste" nepārsniegtu 50 Mb;
   • C:\TEMP direktorija tiktu iztīrīta;
  3. Lielākus failu apjomus uz diska drīkst turēt tikai iepriekš saņemot atļauju no Administratora;
  4. Lietotājs ir atbildīgs par sava ID un paroles drošību un slepenību:
   • parolē jābūt vismaz astoņām zīmēm, tai skaitā vienam speciālam simbolam (*, +, # utt.). Parolē nevajag izmantot latviešu burtus, kā arī simbolu & un atstarpi. Tā pat nav ieteicams izmantot nevienu no apastrofiem, pēdiņas un tildes zīmi. Jāatceras, ka lielie burti un mazie burti ir dažādi simboli;
   • nav pieļaujama paroles izpaušana citiem lietotājiem;
   • lietotājs nedrīkst ļaut strādāt citiem lietotājiem ar viņa ID;
   • beidzot darbu vai to pārtraucot uz laiku ilgāku par 5 minūtēm, lietotājam ir jāpārtrauc savu darba sesija (jāizpilda „Start/Shut Down/Close all programs and log on as different user”);
   • Ja lietotājs turpinās darbu uzreiz pēc telpu apkopes beigšanas, tad, atstājot telpu līdz apkopes beigām, drīkst nepārtraukt savu darba sesiju.
  5. Bez atbildīgā darbinieka atļaujas nedrīkst:
   • papildināt (kopējot, instalējot vai kā citādi) ar jaunu programmatūru;
   • likvidēt (izdzēšot, atinstalējot vai kā citādi) esošo programmatūru.
  6. Lietotājs pats nedrīkst izslēgt datoru .
 6. Drukas iekārtu izmantošana
  1. Studentiem, kas piedalās nodarbībās, tiek noteikts izdruku skaits, kuras apmaksā Latvijas Universitāte
  2. Veicot izdrukas, kuru skaits pārsniedz šo apmaksāto izdruku skaitu, studentam pašam, pēc vienošanās ar datorklases administrāciju, jānodrošina papīra un pulvera iegāde
  3. Izdruku uzskaite notiek automātiski pēc lietotāja ID.
  4. Lietotājs pats ir atbildīgs, lai neviens cits nevarētu izdrukāt, izmantojot viņa ID.
 7. DK Administratora pilnvaras
  1. Administrators rezervē sev tiesības aizslēgt vai dzēst lietotāju, kas pārkāpuši agšminētotos noteikumus, reģistrāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.
  2. Administrators rezervē sev tiesības neatjaunot aizslēgtu vai dzēstu lietotāju

Lapas adrese: www.daba.lu.lv/studijas/datorklase/zinas/noteikumi.shtml

Datorklase

Datoru ABC

Telpiskās informācijas sistēmas

Uzskates
materiāli

LU e-resursi

Studiju materiāli

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
noteikumi.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2018. LU Bf