Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Lauku prakses


Lauka kurss botānikā un zooloģijā

Šis kurss sākas tūlīt pēc Jāņiem un ilgst divas nedēļas. Kursā, kurā piedalās visi 1. kursa studenti, paredzēts iepazīt Kolkas apkārtnei raksturīgāko biotopu floru un faunu, nostiprināt un papildināt zināšanas, kas iegūtas nodarbībās par augu un dzīvnieku sistemātiku.

Divās nedēļās notiek visdažādākā rakstura nodarbības. Ekskursijās tiek iepazīti Kolkas apkārtnes augi un dzīvnieki, kā arī raksturīgākie ekosistēmu tipi. Tās galvenokārt notiek atsevišķu ekosistēmu ietvaros, piemēram, pļavā, kāpās, mežā. Praktiskās nodarbībās var apgūt ūdens un sauszemes mugurkaulnieku noteikšanu. Lekcijas palīdz iepazīt augu, dzīvnieku un ekosistēmu pētīšanas metodes.

Studentiem ir arī virkne patstāvīgu uzdevumu. Piemēram, ekskursiju un individuālo darbu laikā tiek sagatavoti augu herbāriji, kā arī augu un bezmugurkaulnieku etalonkolekcijas. Herbārijus sagatavo pēc vispārpieņemtām metodikām un to iespējams paveikt jau pirms prakses.

Par savām zināšanām studenti var pārliecināties arī praktiski. Grupai, kurā ir divi vai trīs studenti, izvēlas nelielu teritoriju, kur tiek izpētīts sastopamo augu un bezmugurkaulnieku sugu sastāvs un raksturota to mijiedarbība ar vidi.


Lapas adrese: www.daba.lu.lv/studijas/prakse/bot_zoo.shtml

Datorklase

Uzskates
materiāli

LU e-resursi

Studiju materiāli

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
bot_zoo.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2018. LU Bf