Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Lauku prakses


Lauka kurss ekoloģijā I

Tas ir izvēles kurss un, protams, ir pilnīgi nepieciešams studentiem, kas paredzējuši bakalaura darbu strādāt Botānikas un ekoloģijas, Zooloģijas vai Hidrobioloģijas katedrās. Pārējiem tas nav obligāts, tomēr var būt noderīgs. Šajā prakses daļā studenti apgūst kompleksas ekosistēmu pētniecības pamatprincipus.

Lauka kurss ekoloģijā I sākas tūlīt pēc Lauka kursa botānikā un zooloģijā un ilgst trīs nedēļas. Studenti piedalās virknē nodarbību, kas veltītas augsnēm, hidroboloģijai un ihtioloģijai. Tomēr lielāko daļu laika aizņem grupu darbs. Studenti sadalās grupās pa četriem līdz pieciem. Tālākais darbs norit dažādos biotopos. Parasti viena biotopa izpētei tiek veltīta viena lauku darba diena. Izmantojot dažādas metodes, tiek raksturotas konkrētās ekosistēmas īpatnības, abiotiskie un biotiskie faktori. Tiek iepazītas augsnes, veģetācija un bezmugurkaulnieku fauna. Veicamie darbi palīdz gūt priekšstatu par dotās ekosistēmas trofisko struktūru un ekosistēmas attīstību. Mežaudzēs īpaša uzmanība jāpievērš kokaudzes raksturojumam un ekosistēmas vertikālajai struktūrai. Salīdzinot dažādos biotopos iegūtos rezultātus, var novērot, kā mainoties abiotiskajiem faktoriem mainās biocenoze. Uzskatāmi var pārliecināties par ūdensvides (saldūdens un sālsūdens) ietekmi uz biocenozes īpatnībām.

Viena no interesantākajām šīs prakses daļas ekskursijām ir pārgājiens pa Viškangaru pāri Bažu purvam. Šeit 1992. gadā notika viens no lielākajiem ugunsgrēkiem Latvijā 20. gadsimta otrajā pusē. Pārgājiena laikā var iepazīt biocenožu attīstību, purva ekosistēmu augus un dzīvniekus. Pārgājiens notiek caur Slīteres Nacionālā parka rezervāta zonu, kur nereti var novērot reti sastopamus un aizsargājamus augus un dzīvniekus.

Kā tas raksturīgs ikvienam pētījumam, iegūtie rezultāti jāapstrādā, jāanalizē un jāapraksta. Šim nolūkam tiek veltītas atsevišķas dienas, kuru laikā pasniedzēji sniedz konsultācijas gan datu analīzē, gan noslēguma darba atsevišķo nodaļu rakstīšanā. Viens no galvenajiem sekmīga darba stūrakmeņiem ir prasme strādāt grupās, tāpēc ieteicams lielu vērību pievērst pareizai darba organizācijai.

Pēc visu lauka darbu un datu analīžu beigšanas rezultātus apkopo un salīdzina prakses darbā, kuru raksta pēc zinātniskiem darbiem pieņemtiem standartiem. Noslēgumā katra darba grupa, visiem studentiem klātesot, šo darbu aizstāv.


Lapas adrese: www.daba.lu.lv/studijas/prakse/eko.shtml

Datorklase

Uzskates
materiāli

LU e-resursi

Studiju materiāli

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
eko.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2018. LU Bf